இந்த செடி உங்கள் வாழ்நாளை மற்றும் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா! நூறு சதவிகிதம் தீர்வு நிச்சயம்…!

சங்கம் பழம் செடியின் இலை உடல் பலம் பெருக்கியாகவும், வேர் கோழையகற்றும், இருமல் தணிக்கும், ஆஸ்த்துமா, சர்கரை வியாதி போக்கும் மருந்தாகவும் செயற்படும். சங்கம் பழங்களை கொண்டு ஆண் குறியை பெரிதாக்க முடியும் என்ற மருத்துவ குறிப்பு ஒன்று உள்ளது.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin