“இந்த வீடியோ பார்த்து சிரிச்சு வயிறு வலிச்சா நாங்க பொறுப்பில்லை ! செம சிரிப்பு !!

எல்லோருக்கும் எல்லா நாட்களுமே சாதாரண நாளாகக் கடந்துவிடாது. அது சவலாகவும் இருக்கலாம்..சாதகமாகவும் இருக்கலாம். எதுவானாலும் அது மறக்க முடியாத நினைவாக மனதில் பதியும். சமூக ஊடக உலகம் ஆச்சரியமான விஷயங்களைக் காணலாம். அதில் தினமும், நம்மை ஆச்சர்யத்தை கொடுக்கக் கூடிய அல்லது வியபை அளிக்கக் கூடிய, அல்லது பயத்தில் உறையக் கூடிய என ஏராளமான வீடியோக்கள் பார்க்கப்பட்டு , பகிரப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது அதுபோன்ற ஒரு வீடியோ இனையத்தில் பரவி வருகிறது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin