“ஐஸ் கட்டி மழை கேள்வி பட்டு இருப்பீங்க – இங்க பேயுற மழையை பாருங்க – மிரண்டு போவீங்க !!

இயற்கை எப்போதும் அழகு நிறைந்தது. மனிதனுக்குப் பல வழிகளிலும் உறுதுணையாகவும்⸴ மனிதகுல இருப்பிற்கு காரணமாகவும் உள்ளது. இதற்கு மாறாக இயற்கையின் கோர முகம் அவ்வப்போது வெளிவந்த வண்ணமே உள்ளது. இதனை இயற்கை பேரிடர் உணர்த்திச் செல்கிறது. அப்படி தான் இங்கு ஒரு நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin