காலையில் வெறும்வயிற்றில் தொடர்ந்து 48நாட்கள் கொண்டக்கடலை சாப்பிடுவதால் !

கருப்பு கொண்டைக்கடலை இந்திய உணவுகளில் பிரதான உணவுகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கருப்பு கொண்டைக்கடலையை ஊற வைத்து பல்வேறு விதங்களில் நம்மால் சமைத்து சாப்பிட முடியும். இப்படி ஏகப்பட்ட நன்மைகளைத் தரும் கொண்டைக்கடலையை பயன்படுத்தி இன்னும் எப்படி கூடுதல் நன்மைகளை பெற முடியும் என பார்ப்போம்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin