“காரில் லிப்ட் கேட்டு வந்த பொ.ண்ணு செய்த காரியத்தை பாருங்க – உ.ஷா.ர் – சிசி டிவி வீடியோ !!

எல்லோருக்கும் எல்லா நாட்களுமே சாதாரண நாளாகக் கடந்துவிடாது. சாலை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தபோது, இள.ம்.பெண் ஒருவர் லிஃப்ட் கேட்டு கையைக் காட்டி வ.ழிம.றித்துள்ளார். அந்த நபர் வண்டியை நிறுத்தியபோது ம.றைந்.திருந்த 3 பேர் அவ.ரை சுற்றி வ.ளைத்து, மிரட்டி.யுள்.ளனர். பிறகு நடந்.ததை பாருங்க. இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் க.ண்கா.ணிப்பு கேமராவில் பதி.வாகி இருந்தது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin