“ஜிம்மில் பயிற்சி செய்த பெண்ணிற்கு எதிர்பாராமல் நடந்த விபரீதம் – சிசி டிவி வீடியோ ! ஜிம்மில் இளைஞன் இந்த பெண்ணிற்கு செய்தது சரியா ?? இவனை எல்லாம் என்ன செய்வது நீங்களே சொல்லுங்க !!

ஜிம்களுக்கு சென்று உடற்பயிற்சி செய்வது ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருபாலருக்கும் நற்பயன்கள் தருவதாகும். உடற்பயிற்சிகள் பெண்களுக்கு வலிமையையும், வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையையும் கொடுக்கின்றன. மேலும், உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் இவை உதவுகின்றன. அனைவரும் வெளியேறிவிட்டதை உறுதி செய்த அங்குள்ள பயிற்சியாளர், உடற்பயிற்சி கூடத்தின் கதவுகளை மூடிவிட்டு இ.ளம்பெ.ண்ணிடம் அத்.து.மீற.லில் ஈடுப.ட்டுள்ளார். இத.னால், அந்த இள.ம்பெண் அ.திர்ச்.சிக்குள் ஆனால்.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin