தனது குடும்பமே உலகம் என வாழும் அர்ச்சனா…. நெகிழவைக்கும் வீடியோ….

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் பெயர் போனவர் அர்ச்சனா யாராக இருந்தாலும் அவருடன் பாசத்துடன் பழகக்கூடியவர் தனது குடும்பமே உலகமெனும் வாழனும் ஒரு அன்பு களஞ்சியம் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அனைவருக்கும் அன்பு செலுத்தி வரும் அர்ச்சனா
ஒரு தேவதையே கீழே இதைப்பற்றி முழு வீடியோ உள்ளது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.