“முதலிரவில் மி.ருக.த்தனமாக நடந்த புது மாப்பிள்ளை… மணப்பெண் மயக்கம். – தலைமறைவான மாப்பிள்ளை ! அதிரவைக்கும் வீடியோ !!

திருமணம் முடிந்த அன்றைய தினம் இரவு, மணமகன் ராஜ்குமார் நளினியிடம் இயற்கைக்கு மாறான முறையில் பா.லி.யல் உ.ற.வு வைத்துக்.கொண்டு கொடு.மை.ப்ப.டுத்தி.யதாகவும், இதனால், பய.ந்து போன அந்த புது.ப்பெண் அந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் அல.றி துடி.த்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த அலறல் சத்தத்தை கேட்டு, உறவினர்கள் கதவை தட்டி உள்ளே சென்றால், புதுப்.பெண் மயங்கி விழுந்ததை கண்டுள்ளனர்.. மணமகன் இயற்.கைக்கு மாறா.ன உட.லு.றவில் ஈடுப.ட்டதால், புது.ப்பெண் அலறி துடித்து மயங்கிவிழுந்ததாகவும் தெரிகிறது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin