பல்லாயிரக்கணக்கான இதயங்களை வென்ற யானையின் செயல் – செம்மையான வீடியோ !!

யானைகள் உருவத்தில் மிகப் பெரியதாக இருந்தாலும் மனிதர்களிடம் இயல்பாக பழகும் குணம் கொண்டவை என்பார்கள். யானை என்றால் பெரிய அளவிலான உருவம் கொண்ட விலங்கு என்றாலும், அதன் மனதில் உள்ள சுட்டித்தனங்கள் அதனுடன் பழகினால் மட்டுமே புரியும். பல்லாயிரக்கணக்கான இதயங்களை வென்ற யானையின் வீடியோ.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin