“உன் ம.னை.வி என் படு.க்.கை.யில்..! வீடியோவை பா.ர்க்.குறியா ?? கண.வனை பதற வை.த்த போ.லீ.ஸ்.காரர் !

சென்னை மண்ணாடியைச் சேர்ந்த ஜெயபிரகாஷ், முத்தியால் பேட்டை கா.வ.ல் நிலையம் எதிரே சொந்தமாக கூரியர் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இதனால், இவரது மனைவி ரூபாவதி, அடிக்கடி கூரியர் நிறுவனத்திற்குச் சாப்பாடு கொண்டு வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். இப்படியாக வந்து செல்லும்போது, முத்தியால் பேட்டை காவல் நிலைய ஓட்டுநர் பெ.ஞ்சமின் பிரா.ங்கி.னுடன், ரூபாவதிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டு உள்ளது. இந்த பழக்கம், நாளடைவில் அவர்களுக்குள் க.ள்.ளக் கா.த.லாக மாறி உள்ளது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin