“பஸ் ஏ.ற வந்.த.வரை உல்.லா.சத்திற்கு அழைத்த பெண்… ஆசை.யாய் செ.ன்றவருக்கு காத்.திருந்த அதி.ர்.ச்சி !!

சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இ.ளை.ஞர் பேருந்.தி.ற்காக காத்தி.ருந்ததாக கூறப்.படுகிறது. அப்போது அங்கு வந்த பெ.ண் ஒருவர் ஆசை வார்த்தை கூறி உல்.லா.சத்தி.ற்காக தா.ம்பரம் வீட்.டிற்கு அழைத்து சென்றதாக கூறப்.படுகிறது. பேருந்துக்.காக காத்திருந்த நபரை உல்லா.சத்.திற்கு அழைத்துச் சென்று பணம் பறித்த சம்பவம் அதி.ர்.ச்.சியை ஏற்ப.டுத்தி.யுள்ளது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin