“இவங்க எப்படி தான் இன்னும் உ.சு.ரோ.ட இருக்.கா.ங்கனு தெரியல !! உங்க கண்ணை உங்களா நம்பவே முடியாது !! கடவுள் இருக்கான் குமாரு !!

என்னடா வாழ்க்கை இது? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது என்று எப்போதும் நினைப்பவரா நீங்கள்? அப்ப இந்த பதிவு உங்களுக்கு தான். எல்லோருக்கும் எல்லா நாட்களுமே சாதாரண நாளாகக் கடந்துவிடாது. அது சவலாகவும் இருக்கலாம்..சாதகமாகவும் இருக்கலாம். எதுவானாலும் அது மறக்க முடியாத நினைவாக மனதில் பதியும். அப்படித்தான் இந்தச் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin