மோரில் கலந்து குடித்த 1 மணி நேரத்தில் சுகர் குறையும் !

இன்சுலின் சுரப்பு குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது இன்சுலின் சுரப்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ சர்க்கரை சத்தை ஆற்றலாக மாற்றுவதில் பிரச்சனை ஏற்படும். விளைவு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்து, சர்க்கரை நோய் வருகிறது. அதை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்..

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin