பத.ற.வைக்கும் செ.க்.ஸ் சை.க்.கோ.. வித.வை பெண்.கள் தான் TARGET.!

க.ணவ.ரை இழ.ந்த தாய்மார்கள் பெ.ண் பிள்ளை.களின் எதிர்கால வாழ்க்கையை கருத்தில் கொண்டு மிகவும் உஷாராக இருக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகவே மாறி இருக்கிறது. பெண் பிள்ளைகளை பெற்று… பாதுகாப்பாக வளர்த்து சேர்ப்பதற்குள் இன்றைய பெற்றோர் படாதபாடு பட வேண்டி இருக்கிறது. இப்படி இ.ளம் வித.வைப் பெண்.களை குறி வைத்து அவர்களை காதல் வலையில் வீழ்த்.தும் வாலிபர்கள், பின்னர் அந்த பெ.ண்ணு.க்கு கணவன் என்கிற அந்தஸ்தையும் அடைந்து விடுகிறார்கள்.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin