ரூ.2 நாணயம் 5 லட்சம் விலை போகின்றதா? நிபுணரின் விளக்கம் என்ன?

தொன்மை மிக்க இந்த தமிழ் சமூகத்தில் அருமையான பல அறிய விஷயங்களை நாம அறியாமலே இருக்கிறோம். அப்படி நாம் அறியாத ஒரு பயனுள்ள தகவலை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நாம் காண போகிறோம். தமிழ் நாணயங்கள் இன்றும் மதிப்பு மிக்க ஒரு பொருளாக பார்க்க படுகிறது. அப்படி விலை மதிப்பு அதிகமான நாணயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin