4 நாட்கள் 2 இலை சாப்பிட்டால் வயதான சோர்வு பலவீனத்தைத் தடுக்க 100 ஆண்டுக்கு சிறுநீரக கல் வராது !

உடலை சுத்திகரிக்கும் கருவி இருக்கிறது என்றால் அது சிறுநீரகப் பை தான். உடலில் இருக்கும் கழிவுகளை பிரித்து வெளியேற்றி உடலை சுத்தமாக அதாவது ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவு கிறது. இதன் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் போது உடலின் ஒட்டு மொத்த இயக்கமும் தடைபடும் என்பதை சொல்லி தெரியவேண்டியதில்லை. அதற்கு முன் சிறுநீரக கல் உருவாக காரணம் என்ன? அறிகுறிகள் என்ன? தீர்வுகள் என்ன என்பதையும் பார்க்கலாம்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin